Dokumenty

Niezależne inicjatywy
na rzecz studentów
i doktorantów

Lista monitorowanych podmiotów w projekcie dotyczącym postępowań rekrutacyjnych

układ alfabetyczny

Do organów reprezentujących niżej wymienione uczelnie publiczne oraz instytuty naukowo-badawcze Fundacja „Fundusz Pomocy Studentom” wystąpiła (w trybie dostępu do informacji publicznej) o przekazanie dokumentów dotyczących postępowań rekrutacyjnych związanych z naborem kandydatów na trzeci stopień studiów. W przypadku uczelni wystąpiono ponadto o przekazanie dokumentacji dotyczącej prowadzenia naboru na drugi stopień studiów.

1.    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2.    Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
3.    Akademia Morska w Szczecinie; Wydział Mechaniczny
4.    Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
5.    Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
6.    Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi
7.    Gdański Uniwersytet Medyczny
8.    Główny Instytut Górnictwa w Katowicach 
9.    Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
10.    Instytut Badawczego Leśnictwa
11.    Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
12.    Instytut Filozofii i Socjologii PAN
13.    Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN w Krakowie
14.    Instytut Matematycznego w Warszawie PAN
15.    Instytut Matki i Dziecka
16.    Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego w Warszawie PAN
17.    Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
18.    Instytut Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego
19.    Instytut Psychiatrii i Neurologii
20.    Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności w Olsztynie PAN
21.    Instytut Slawistyki PAN
22.    Instytut Technicznego Wojsk Lotniczych
23.    Instytut Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach
24.    Instytut Technologii Elektronowej
25.    Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
26.    Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi
27.    Państwowy Instytut Weterynarii – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
28.    Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
29.    Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Produkcji
30.    Politechnika Wrocławska; Wydział Chemiczny
31.    Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
32.    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
33.    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
34.    Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
35.    Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
36.    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
37.    Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
38.    Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
39.    Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
40.    Uniwersytet Gdański
41.    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
42.    Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
43.    Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
44.    Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
45.    Uniwersytet Łódzki; Wydział Filologiczny
46.    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
47.    Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
48.    Uniwersytet Medyczny w Lublinie
49.    Uniwersytet Medyczny w Łodzi
50.    Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Collegium Medicum w Bydgoszczy
51.    Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
52.    Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
53.    Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
54.    Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Medyczny
55.    Uniwersytet Szczeciński; Wydział Matematyczno-Fizyczny
56.    Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Filologiczny
57.    Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Filologiczny
58.    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
59.    Uniwersytet Wrocławski; Wydział Filologiczny
60.    Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego

 

autor: zespół Watchdog.edu.pl